Estudi de mercat

Per poder determinar un producte (o varis productes) per posar a la nostre màquina, hem d'estudiar els gustos o preferències de cada curs. Per això, haurem de fer una enquesta.
Abans de determinar els productes de l'enquesta demanarem a cada curs que ens digui si volen una màquina expendedora i si la resposta és que si que ens facin un llistat del que els hi agradaria trobar a la màquina. 
L'enquesta consistirà a preguntar als cursos quins productes (els quals seran els que més han sortit en la llista) prefereixen tenir a la màquina. 

Els resultats els posaríem gràficament al blog en funció de l'opinió de cada producte en cada curs.
Possibles productes que podriem trobar

Llista dels possibles productes que podriem trobar en la màquina multiproducte (aliments, material escolar...).

Aliments: 
- Cacaolat 
- Galetes 
- Sucs
- Sandwich embassats (de pernil amb formatge, vegetal, etc). 
- Carmels 

Material escolar: 
- Llàpis
- Boli solidari (amb els diners que guanyem els donariem a la ONG d'on fos el boli) 
- Fulls blancs
- Gomes 
- Subratlladors

Altres: 
- Compreses
- Klinex

No hay comentarios:

Publicar un comentario