martes, 11 de abril de 2017

CONTROL: emplaçament definitiu

Un cop vam aconseguir controlar el moneder i determinar el programa d'arduino que ens permetés sincronitzar-lo amb els polsadors i els motors, era hora de fixar els nostres components electònics. Així, i gràcies a la feina dels nostres companys d'esctructura, vam començar a traslladar la nostra feina cap al seu emplaçament definitiu: el segon calaix de la màquina.
En primer lloc, vam aprofitar uns anclatges de metall per a fixar els cables dels polsadors i els leds amb una millor precissió i així evitar falsos contactes. En una hora de treball, els polsadors i els seus cables corresponents (diferenciats per colors) van ser soldats.
A continuació, ens vam disposar a cablejar les plaques de protoboard i els xips de control de forma definitiva i mitjançant cables molt curts que evitessin qualsevol tipus de confusió o fals contacte. El resultat va ser el següent:


Per últim, vam acoblar al sistema una font d'alimentació que permetés garantitzar el subministrament energètic dels sistemes de control alhora que reduir tot el sistema a un únic cable general que acabaría essent endollat per posar en funcionament la màquina.